PODMIENKY A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Aktuálne obchodné podmienky FURKA s.r.o.

PDF: Obchodné podmienky – 2018-v2 (0,3 Mb)

Podmienky používania výrobkov FURKAMOTORS

Prevzatím výrobku dávate súhlas s oboznámením sa s našimi podmienkami pre servisné opravy. Bicykle po odskúšaní nie je možné vrátiť nakoľko sú pre Vás na objednávku jedinečne vyrobené. Môžete však uplatniť servis, ktorý je pre niektoré zásahy bezplatný (Nie časté, ale možné poruchy zapríčinené výrobným procesom. Tieto problémy dynamicky odstraňujeme).

Platné podmienky uvedené na tejto stránke, sú len podmienky v slovenskom jazyku. Vyhradzujeme si právo na zmenu a doplnenie, kompletné znenie si môžete vyžiadať KONTAKT.

Stránky furkamotors.com ako aj produkty Furkamotors je možné použiť len v zmysle zákonných nariadení krajiny v ktorej bicykel alebo iný výrobok využívate. Produkty spĺňajú zákonné normalizačné, homologizačné a technické normy Európskej Únie, USA a Kanady. Namontovaním karburátora, jazdením alebo iným použitím výrobku preberá vlastník plnú a bezpodmienečnú zodpovednosť za prevádzku a technickú stabilitu produktov Furkamotors.

Kompletné znenie technických podmienok, reklamačných nárokov, servisných nárokov a iných nárokov je dodané spolu s produktom v papierovej forme.

Podľa smerníc je možné uplatniť nárok na bezplatnú opravu spaľovacieho motora najviac do 30 dní od prevzatia, pričom na hrubé mechanické poškodenia nie je možné reklamačný servis aplikovať.

Ochrana osobných údajov

Súbory COOKIES

Súbory cookies stránok FURKAMOTORS.COM slúžia na to, aby sme mohli spracovať objednávku a zobrazovať nastavenia Vášho účtu.

POUŽITIE WEBU

Váš uživateľský účet obsahuje zoznam objednávok, ktoré ste realizovali, nie je možné používať ho v inom zmysle ako určujú základné interaktívne prvky týchto webstránok. V prípade, že Vašou návštevou poškodíte tento web, bude nárokovaná vzniknutá škoda v plnej výške spôsobenej škody.

CHCETE UŠETRIŤ ČAS A ZISTIŤ VŠETKO JEDNÝM KLIKNUTÍM? VYPLŇTE ÚDAJE, ZAŠLEME VÁM OBRATOM NAJVÝHODNEJŠIU PONUKU.